Klimasats-prosjekt

Materialoptimering og innovative lavkarbonløsninger

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Kommunen skal bruke mer klimavennlige betongtyper i bygging av Fornebubanen.

I prosjektering arbeides det med å maksimere bruk av lavkarbon betong A i relevante konstruksjoner på stasjoner som ikke påvirker driftstid og sikkerhet. For tunnel vil det i hovedsak benyttes lavvarmebetong. Prosjektet vil utføre all vanntett støp i tunnel med lavvarmebetong.