Klimasats-prosjekt

Materialoptimering og innovative lavkarbonløsninger

Prosjektnavn: Materialoptimering og innovative lavkarbonløsninger
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Kommunen skal bruke mer klimavennlige betongtyper i bygging av Fornebubanen.