Klimasats-prosjekt

Materialoptimering og innovative lavkarbonløsninger

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ved utbygging av Fornebubanen reduserer Oslo kommune materialbruken og bruker mer klimavennlige materialtyper enn det som er vanlig. 

Kommunen skriver at så langt har strategi og metode med forinjeksjon for å tette mot lekkasje i tunnellene vært vellykket, selv i områder med utfordrende berg. Dette har resultert i mindre behov for vanntett støp ved tunnelentreprise fra Fornebu til Lysaker enn forventet. Dette har gitt reduserte mengder betong, sprøytebetong og armeringsstål i anleggsgjennomføringen. Beregnet utgjør dette en reduksjon beregnet til 1620 tonn CO2 som gir en reduksjon på 6 prosent for materialproduksjonsfasen ved entreprisens opprinnelige klimagassbudsjett.

Arbeidet med stasjonene er forsinket, og Fornebubanen har per idag ikke hatt merkostnader knyttet til mer klimavennlig betong utover en liten merkostnad for ca. 1000 kubikkmeter lavvarmebetong.