Klimasats-prosjekt

Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune

Prosjektnavn: Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 555 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat

Ved å heve kompetansen og opprette nye rutiner vil kommunen redusere matsvinn ved sykehjem. Kommunen ønsker også å satse på mat med lavere klimafotavtrykk.