Klimasats-prosjekt

Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 555 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ved å heve kompetansen og opprette nye rutiner vil kommunen redusere matsvinn ved sykehjem. Kommunen ønsker også å satse på mat med lavere klimafotavtrykk.