Klimasats-prosjekt

Menneske og Maten

Prosjektnavn: Menneske og Maten
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat

Fitjar kommune har gjennomført et matsvinnprosjekt i omsorgstjenesten. Kommunen kartla matkastevaner ved Havnahuset bo og omsorgssenter og ved Seniorsenteret og gjennomførte flere tiltak. Blant annet beregnet kjøkkenet mer nøyaktige matporsjoner. Betjeningen fikk økt bevissthet på bruk av datomerking av mat for å unngå at mat ble kastet. Kokkene deltok på fagseminar med tema: matomsorg, matsvinn og bærekraft. 

Resultat fra prosjektet viser at matsvinnet har blitt redusert med 15 %.