Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin

Fylke: Vestland
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 230 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bybanen Utbygging ved Hordaland fylkeskommune har anskaffet en elektrisk spuntmaskin til både peling og spunting. Maskinen er brukt i åtte måneder i utbyggingen av Bybanen på Mindemyren, fra høsten 2020 til våren 2021.

Den elektriske spuntriggen er et av flere klimatiltak Bybanen har fått Klimasats-støtte til å gjennomføre. Les mer om evaluering og videreutvikling av miljøkrav for bybanen i lenken nedenfor.

Batteri-hybrid løsning best for sikkerhet og strømtilgang

I planleggingsfasen kom det fram at en helelektrisk spuntmaskin krever mye strøm. For å dekke strømbehovet, og av sikkerhetshensyn, valgte fylkeskommunen en hybrid løsning allerede tilgjengelig på markedet. 

Selve boreriggen ble 100 prosent elektrisk via en batteripakke, men på grunn av store dimensjoner på spuntrør, var det behov for ekstra kraft. Dette behovet ble dekket ved å koble på en kompressor, som i prosjektperioden har gått på bærekraftsertifisert og palmeoljefri biodiesel (HVO).

Betydelig klimagevinst

Klimagassreduksjonen er beregnet til å være omtrent 170 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er basert på at den elektriske hybrid-løsningen erstatter en maskin med et forbruk på 400 liter diesel per dag, 20 dager i måneden, over en periode på åtte måneder. Dette tilsvarer utslippet fra 85 personbiler på ett år.

Mindre støy

Den elektriske boreriggen bidro til å redusere støynivået på anleggsplassen. Motorstøyen fra alle flytteoperasjonene, de korte pausene og selve boreoperasjonene, blir lavere når riggen er elektrisk.

Positive erfaringer med drift og bruk av maskinen

Prosjektet har vært en pilot, og det viste seg at riggen er like god som en dieseldrevet rigg. Det har heller ikke vært problemer med elektrisk vinterdrift. Generelt har det ikke vært utfordringer med lading siden det har blitt gjennomført gjennom natten og utenom arbeidstid. Det har heller ikke vært stopp i prosjektet, og kapasiteten på riggen oppleves som tilfredsstillende.

Fylkeskommunen poengterer at det må legges til rette for tilgjengelig strøm i området. Infrastruktur for lading av anleggsmaskiner må derfor for fremtiden inn i prosjektering og konkurransegrunnlaget.

Det er relativt høye kostnader med elektrisk rigg, men de forventer at prisene kommer til å gå ned ettersom teknologien blir mer utprøvd. Les flere konkrete erfaringer i sluttrapporten.

Relevante lenker