Klimasats-prosjekt

Mest mulig plastfri kommune

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn: