Klimasats-prosjekt

Miljø- og menneskevennlige mobilitetsløsninger

Prosjektnavn: Miljø- og menneskevennlige mobilitetsløsninger
Fylke: Rogaland (N)
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner