Klimasats-prosjekt

Miljø- og menneskevennlige mobilitetsløsninger

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: