Klimasats-prosjekt

Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden

Prosjektnavn: Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Ørsta kommune har bygget ny barnehage og skole i massivtre, med vekt på gjenbruk og arealeffektivitet.

Bra for klima og innemiljø

Norconsult har gjort klimagassberegninger som viser at bygget oppnår total reduksjon i klimagassutslipp på 37 prosent og 185 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med referansebygget. Gjenbruk av betong som fyllmasse kommer i tillegg. 

Bygget har også fått energieffektive løsninger med vannbåren varme, varmepumpe og sentral driftskontroll. Det er beregnet at bygget vil spare 40 000 kWh/år sammenliknet med TEK17-standard. Samlokalisering av skole og barnehage gir også driftsbesparelser.

I tillegg til klimaresultatene har bygget fått gode tilbameldinger på innemiljøet og trivsel.

Relevante lenker