Klimasats-prosjekt

Miljøfokusert knutepunktutvikling

Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: