Klimasats-prosjekt

Miljøfokusert knutepunktutvikling

Prosjektnavn: Miljøfokusert knutepunktutvikling
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt