Klimasats-prosjekt

Miljønettverk Nedre Romerike

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Målet er å være en møteplass for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling for klimaarbeid.