Klimasats-prosjekt

Miljøsatning skuleprosjekt Ørsta sentrum

Prosjektnavn: Miljøsatning skuleprosjekt Ørsta sentrum
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Enøk-senteret AS har på vegne av Ørsta kommune utført en LCA - vurdering på bygging av ny sentrumsskole. LCA - vurderingen har sett på bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass.

Konsulentrapporten kan lastes ned nedenfor.