Klimasats-prosjekt

Miljøsatning skuleprosjekt Ørsta sentrum

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Feb 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Enøk-senteret AS har på vegne av Ørsta kommune utført en LCA - vurdering på bygging av ny sentrumsskole. LCA - vurderingen har sett på bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass.

Konsulentrapporten kan lastes ned nedenfor.