Klimasats-prosjekt

Miljøvennlig inventar for ny skole

Fylke: Telemark
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Feb 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: