Klimasats-prosjekt

Miljøvennlig inventar for ny skole

Prosjektnavn: Miljøvennlig inventar for ny skole
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt