Klimasats-prosjekt

Mindre og smartere bilbruk i hele Fosen

Fylke: Trøndelag
Søker: INDRE FOSEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2019 - Mar 2021
Type tiltak: IKT/teknologi, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Etter sammenslåingen av kommunene Rissa og Leksvik til Indre Fosen, opplevde kommunen at det ble mer bilkjøring hos de ansatte, særlig i forbindelse med møter. Sammen med kommunene Roan, Bjugn, Åfjord, Ørland og Osen, har Indre Fosen kommune jobbet med å redusere fossil bilkjøring på Fosenhalvøya.

Gode resultater og populært med videokonferanser

Gjennom prosjektet hadde mange hatt opplæring i videomøter før Covid-19 pandemien kom, og de ansatte var godt forberedt til å møtes digitalt. Det har blitt gjennomført en rekke tiltak i prosjektet:

  • Det er kjøpt inn enkle "møtekit" til videokonferanser. Disse er fordelt til de kommunene som hadde behov for dette.
  • Det er innført nye rutiner for bruk av videokonferanseutstyr, og for bruk av bil i forbindelse med møter.
  • Det er gitt opplæring i bruken av digitale arbeidsmåter i alle kommunene på Fosen.
  • Det er anskaffet ladbare hybrider både til administrasjon og til helseenheten i Ørland kommune.
  • Det er anskaffet elbiler til utleie for administrasjonen i Indre Fosen kommune, en såkalt elbilpool.
  • Det innført en ny løsning for booking av kommunal bil, og registrering av kjørelengde i Indre Fosen. Nøkkelskapet åpnes med den enkelte ansattes nøkkelkort, og den ansatte får den bilen som har stått lengst til lading.

Utfordringer i prosjektet

Indre Fosen kommune erfarte at det var en større utfordring enn forventet å få et godt samarbeid med de involverte kommunene. Dette skyldes blant annet at de andre kommunene ikke har så mange og gode kommunale ladere som det Indre Fosen har. De andre kommunene i samarbeidet har derfor i stor grad satset på ladbare hybridbiler ved fornying av leasingkontraktene sine. Flere av de har også vært midt i kommunesammenslåing i prosjektperioden, noe Indre Fosen var ferdig med. Les mer i sluttrapport fra kommunen nedenfor.

Relevante lenker