Klimasats-prosjekt

Mobilitet som en tjeneste – prosessbistand

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Anskaffelser, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skulle lage en ny rammeavtale for klimavennlig mobilitet for kommunen. Dessverre ble prosjektet avlyst.