Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Asker sentrum

Fylke: Viken
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal lage en mobilitetsplan for Asker sentrum som et forarbeid til en kommunedelplan for området. Kommunen vil blant annet gjennomføre en innledende stedsanalyse med særlig vekt på blå og grønne strukturer.

Kommunen skal også lage en prinsippløsning for fremtidig hovedveinett og utarbeide prinsipper for busstilbud og byutviklingsstrategi.