Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Asker sentrum

Prosjektnavn: Mobilitetsplan Asker sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging

Asker kommune skal lage en mobilitetsplan for Asker sentrum som et forarbeid til en kommunedelplan for området. Kommunen vil blant annet gjennomføre en innledende stedsanalyse med særlig vekt på blå og grønne strukturer.

Kommunen skal også lage en prinsippløsning for fremtidig hovedveinett og utarbeide prinsipper for busstilbud og byutviklingsstrategi.