Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 3

Prosjektnavn: Mobilpunkter i Bergen – fase 3
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer miljøvennlige transport. På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler, som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Populære mobilpunkter

Bymiljøetaten har i den tredje fasen av prosjektet planlagt og prosjektert ni nye mobilpunkter. Alle mobilpunktene har ladeplasser for bildelingsbiler, og kan også ha vanlige bildelingsplasser, ladeplasser for private elbiler, bysykkelstasjoner, gatemøblering, og sykkelparkering. I Kiellands gate kommer også første ladeplass reservert for forflytningshemmede.

Kommunen har fått mange positive tilbakemeldinger på mobilpunktene, og understreker viktigheten av medvirkning med grundig informasjon til de som blir berørt av prosjektet. Det er svært viktig å informere om både fordeler og ulemper ved tiltaket, gjerne underbygget med fakta og tellinger.

Resultater og erfaringer

  • Kommunen har etablert mobilpunkter på flere steder i byen.
  • Mobilpunktene har både ladeplasser for elbiler og bildelingsplasser, i tillegg til sykkelhangarer og sykkelbøyler. 
  • Det er viktig å bruke tid på å forstå et område og behovene til de som bor der.
  • Det er også viktig å velge løsninger som gir enkel og smart drift av mobilpunktene.
Relevante lenker