Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 3

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2022
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tilrettelegger for klimavennlig transport

Bergen kommunen har de siste årene etablert ti mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer klimavennlig transport.

På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler, som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Mye bedre tilgang på bildelingsbiler

I løpet av prosjektperioden har kommunen etablert over 70 bildelingsplasser, og det blitt merkbart bedre tilgang på bildelingsbiler, særlig elbiler. Underveis har flere bildelingsaktører etablert seg i byen, og det er i 2022 over 700 bildelingsbiler. Av disse er rundt 200 elbiler, ti ganger så mange som i 2019.

Kommunen har undersøkt effekten av bildeling, og funnet at hver bildelingsbil erstatter mellom 10 og 15 privatbiler. Se hele rapporten fra TØI under.

Flere bruksområder for mobilpunktene

Bymiljøetaten har i den tredje fasen av prosjektet planlagt, prosjektert og bygget ni nye mobilpunkter. Alle mobilpunktene har ladeplasser for bildelingsbiler. Noen av punktene har også

  • vanlige bildelingsplasser
  • ladeplasser for private elbiler
  • bysykkelstasjoner
  • gatemøblering
  • sykkelparkering
  • planter og lekeapparater

På et av punktene er kommunens første ladeplass reservert for forflytningshemmede.

Det er viktig med medvirkning

Kommunen har etablert mange ulike mobilpunkter flere steder i byen, og trekker frem at det viktig å velge løsninger som gir enkel og smart drift av mobilpunktene.

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger, og kommunen peker på medvirkning og grundig informasjon til de som blir berørt av prosjektet som en suksessfaktor. Det er viktig å bruke tid på å forstå et område og behovene til de som bor der.

I planleggingsfasen var en av hovedbekymringene fra naboer å miste gateparkering. Men folk tilpasser seg, og kommunen har ikke fått noen negative tilbakemeldinger etter at gatparkering er erstattet med mobilpunkter.

Fått støtte i flere omganger

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. 

Relevante lenker