Klimasats-prosjekt

Montering av ladepunkt for elbil

Prosjektnavn: Montering av ladepunkt for elbil
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler