Klimasats-prosjekt

Montering av ladepunkt for elbil

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: