Klimasats-prosjekt

Muligheter overgang utslippsfrie fritidsbåter

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: