Klimasats-prosjekt

Muligheter overgang utslippsfrie fritidsbåter

Prosjektnavn: Muligheter overgang utslippsfrie fritidsbåter
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport