Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for Aursmoen skole

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aurskog‐Høland kommune skal bygge nye Aursmoen skole og barnehage, og ønsker å gjøre det på en klimavennlig måte. Kommunen har gjennomført en forstudie om klimafotavtrykk og økonomi.

Fra utredning til konkurranse: Bruk av tre og Svanemerket

Utredningene har resultert i konkrete miljøkriterier i konkurransegrunnlaget for samspill og utførelse. I konkurransegrunnlaget utfordrer kommunen aktuelle tilbydere om å øke ombruk av materialer, bruke bærende konstruksjoner i tre og bygge i tråd med kriterier for Svanemerket.

I 2022 presenterte kommunen prosjektet på et webinar om tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg.

Nybygg og ikke rehabilitering

Forstudien så på klimafotavtrykk, økonomi og kommunens miljø- og klimamål ved to ulike utbyggingsalternativer:

  1. rehabilitering av eksisterende barneskole
  2. nybygg med riving av eksisterende barneskole, oppføring av ny barne- og ungdomsskole, spesialskole og barnehage

Alternativ 2 med nybygg er det foretrukne alternativet i studien, av hensyn til kommunens totale klimafotavtrykk, økonomi og ivaretakelse av politiske krav og ambisjoner.

Relevante lenker