Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for klimagassreduserende tiltak

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for klimagassreduserende tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune oppgraderer Skårersletta fra bilvei til bygate. Kommunen har sett på muligheten for å bruke fossilfrie anleggsmaskiner og andre klimagassreduserende tiltak. Se detaljer i konsulentrapportene under.

Gjennomført uten Klimasats-støtte

Prosjektet ble gjennomført, men det ble aldri levert et bekreftet regnskap, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker