Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har utredet muligheten for at utslippsfri ferge kan bli en del av kollektivtransporttilbudet i regionen.

Mulighetsstudien vil inngå i det faglige grunnlaget for videreutviklingen av kollektivtilbudet i Kristiansand i den nye kommunedelplanen.

Relevante lenker