Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt

Prosjektnavn: Mulighetsstudie av elektrisk rutebåt
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Transportplanlegging

Kristiansand kommune har utredet muligheten for at utslippsfri ferge kan bli en del av kollektivtransporttilbudet i regionen.

Mulighetsstudien vil inngå i det faglige grunnlaget for videreutviklingen av kollektivtilbudet i Kristiansand i den nye kommunedelplanen.

Relevante lenker