Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for utslippsfrie anleggsplasser

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for utslippsfrie anleggsplasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: PLAN OG ANLEGG
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for utslippsfrie anleggsplasser, og har kartlagt ladeinfrastruktur for anleggsmaskiner. Den anbefalte løsninger i mulighetsstudien var mobile ladekontainere.

Kommunen fikk i 2022 støtte til å kjøpe to ladekontainere.

Relevante lenker