Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for utslippsfrie anleggsplasser

Fylke: Rogaland
Søker: PLAN OG ANLEGG
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for utslippsfrie anleggsplasser, og har kartlagt ladeinfrastruktur for anleggsmaskiner. Den anbefalte løsninger i mulighetsstudien var mobile ladekontainere.

Kommunen fikk i 2022 støtte til å kjøpe to ladekontainere.

Relevante lenker