Klimasats-prosjekt

Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring

Prosjektnavn: Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring
Fylke: Oslo (N)
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 4 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse

Kommunene Oslo, Hamar og Trondheim, som alle har klimabudsjett,har utarbeidet en veileder for klimabudsjett. Formålet med veilederen er å gi praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå frem for å lage et klimabudsjett. Veilederen vil kunne brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal utarbeide klimabudsjett. 

Miljødirektoratet har samlet en del kunnskap og tips om klimabudsjett, som du kan finne ved hjelp av lenken nedenfor. 

Relevante lenker