Klimasats-prosjekt

NAV Steinkjer

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJERBYGG KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Steinkjer bygger kontorbygg med klimavennlige materialer som massivtre. Kommunen beregner at de har bygget med 31 % mindre CO2-utslipp sammenliknet med et referansebygg.