Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: