Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk