Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: