Klimasats-prosjekt

Nullutslipp kollektivtilknytning

Fylke: Trøndelag
Søker: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 237 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Midtre Gauldal kommune har gjennomført en mulighetsstudie for klimavennlig transport. Støren er et delt sentrum med mye småkjøring, og kommunen ønsker å redusere klimagassutslippene fra transport.

Resultater

Det er godt tilrettelagt med gratis parkering de fleste steder i Støren. Derimot er det ikke tilrettelagt for gående og syklende. Det er også mange daglige avganger med lokalbussen, men den blir lite brukt.

Mulighetsstudiet har sett på dagens situasjon og kommet med flere mulige tiltak, blant annet:

  • etablere lademuligheter og endre parkeringspolitikk
  • elektrisk selvkjørende buss
  • elektrisk bestillingstransport
  • utleie av elektriske bybiler
  • bysykler og elsykler
Relevante lenker