Klimasats-prosjekt

Nullutslepp frå transport i lokalsamfunn

Prosjektnavn: Nullutslepp frå transport i lokalsamfunn
Fylke: Vestland (N)
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging