Klimasats-prosjekt

Nullutslepp frå transport i lokalsamfunn

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: