Klimasats-prosjekt

Ny barnehage i Sveio – massivtre og miljø

Fylke: Vestland
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: