Klimasats-prosjekt

Ny barnehage i Sveio – massivtre og miljø

Prosjektnavn: Ny barnehage i Sveio – massivtre og miljø
Fylke: Vestland (N)
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt