Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i sentrum og to nye gymsaler

Fylke: Agder
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillesand kommune har utredet klimavennlige løsninger for en ny barneskole og to gymhaller. På grunn av endrede forutsetninger har kommunen kun utredet klimaløsninger i ett gymsalbygg (Tingsaker gymsal), ikke to gymsaler og et skolebygg som planlagt.

Selve byggeprosjektet har oppstart høsten 2022. Gymsalen skal etter planen utføres med vegger og tak i massivtre, og søyler og bjelker av limtre. Det er også vurdert lavkarbonbetong, solceller, resirkulert stål og andre tiltak, og muligens krav til passivhusnivå.

Klimatiltak for den nye gymsalen

Totalt beregner kommunen å halvere utslippene sammenliknet med et referansebygg. De planlagte tiltakene vil spare utslipp fra materialer på 122 tonn CO2-ekvivalenter.

Resultatene fra forprosjektet vil bli brukt som et beslutningsgrunnlag for valg av løsninger, og rapportene kan lastes ned under. Noen av tiltakene som er utredet, er:

  • kontroll av bygget mot passivhusnivå
  • energinotat for bygget
  • vurdering av solceller (inkludert CO2-utslipp fra produksjonen av solcellene)
  • klimagassberegninger for blant annet materialer og energi i drift
  • kostnader for klimatiltak
Relevante lenker