Klimasats-prosjekt

Ny energiløysing til Utvær – Norges vestlegaste øy

Prosjektnavn: Ny energiløysing til Utvær – Norges vestlegaste øy
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOLUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energi