Klimasats-prosjekt

Ny energiløysing til Utvær – Norges vestlegaste øy

Fylke: Vestland
Søker: SOLUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2020
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: