Klimasats-prosjekt

Ny klimavennlig barnehage

Fylke: Trøndelag
Søker: INDRE FOSEN KOMMUNE
Tilskudd: 262 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Fosen kommune har utredet klimavennlige løsninger i nye Vanvikan barnehage.  

Forprosjektet er gjennomført fram til konkurransegrunnlag, men byggeprosjektet ble i 2021 stoppet på grunn av kommunens økonomi. Kommunen har lært mye av utredningen og kunnskapen vil tas med inn i nye prosjekter.

Bruk av tre, færre p-plasser og naturlig lekeplass

Noen av klimatiltakene kommunen utredet:

  • redusere areal med 20 prosent fra opprinnelig konsept
  • bruke mest mulig trevirke
  • bruke lavemitterende byggematerialer innvendig
  • redusere transport av masser og terrenginngrep
  • redusere planlagte parkeringsplasser fra 35 til 10
  • bruke naturlig vegetasjon som lekeareal
  • energieffektivisering med LED-lys, varmepumpe og geovarme
Relevante lenker