Klimasats-prosjekt

Ny skole Marker – forprosjekt klimavennlig skole

Prosjektnavn: Ny skole Marker – forprosjekt klimavennlig skole
Fylke: Viken (N)
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt