Klimasats-prosjekt

Ny skole Marker – forprosjekt klimavennlig skole

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Feb 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: