Klimasats-prosjekt

Ny skole og barnehage i Kautokeino

Fylke: Finnmark
Søker: KAUTOKEINO KOMMUNE RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jul 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kautokeino kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av en ny skole og barnehage. De fleste av tiltakene vil bli iverksatt, og i 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å dekke merkostnadene ved klimatiltakene, se lenke under.

Betydelige utslippskutt og krav i anskaffelsen

Sammenliknet med et referansebygg, kan kommunen gjennom klimatiltakene kutte klimagassutslippene med 38 prosent, eller nesten 2700 tonn CO2-ekvivalenter. Kuttene kommer hovedsakelig fra materialvalg, tiltak på byggeplassen og energibruk.

Se utredning om klimatiltakene og anskaffelsen nedenfor.

Relevante lenker