Klimasats-prosjekt

Ny svømmehall

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: