Klimasats-prosjekt

Ny svømmehall

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: