Klimasats-prosjekt

Ny svømmehall

Prosjektnavn: Ny svømmehall
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt