Klimasats-prosjekt

Ny svømmehall

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 195 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Des 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: