Klimasats-prosjekt

Ny svømmehall

Prosjektnavn: Ny svømmehall
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 195 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Halden kommune skal utrede klimavennlige løsninger i en ny svømmehall.

Relevante lenker