Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr

Fylke: Akershus
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: