Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr

Prosjektnavn: Ny ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr
Fylke: Viken (N)
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt