Klimasats-prosjekt

Nye Hov ungdomsskole

Prosjektnavn: Nye Hov ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ringerike kommune har utredet klimavennlige løsninger i byggeprosjektet til nye Hov ungdomsskole. Skoleprosjektet hadde høye miljøambisjoner, og skal blant annet bygges i lokalt produsert massivtre og klassifiseres som BREEAM NOR Very Good.

Utredet en rekke miljøtiltak og kostnader

Kommunen har sett på en rekke tiltak innen anskaffelse og utvikling av den nye ungdomsskolen. Total utslippsreduksjon er beregnet til minimum 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er utredet:

  • anskaffelsesstrategi
  • miljømål
  • klimagassregnskap, med mål om å halvere utslippene
  • ivaretakelse av økologisk verdi
  • BREEAM sertifisering (helhetlig miljøsertifisering)
  • fossilfri byggeplass med tiltak for transport
  • kostnader

Støtte til gjennomføring av klimatiltakene i bygget

Resultatet av forprosjektet er ifølge kommunen svært høye miljømål på mange områder, men kostnaden ved tiltakene er et hinder. Kommunen har derfor fått støtte til å gjennomføre flere av løsningene i bygget. Se lenke til hovedprosjektet nedenfor. 

Relevante lenker