Klimasats-prosjekt

Nye løsninger grønn mobilitet for Fjordbyen

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lier kommune har gjennomført flere analyser i forbindelse med områdereguleringen av Fjordbyen Lierstranda. Kommunen anslår at Fjordbyen vil få omtrent 16 000 nye innbyggere, og like mange arbeidsplasser, blant annet nye Drammen sykehus.

Nye grønne transportløsninger

De nye boligene og arbeidsplassene vil gi økt biltrafikk, og antageligvis store køproblemer i området. For å unngå dette, har kommunen utredet klimavennlige mobilitetsløsninger som bildeling og tilrettelegging for sykler og kollektivtransport. Resultatene fra utredningene skal inn som forutsetninger i planprossesen av Fjordbyen.

Mange fordeler med klimavennlig mobilitet

Klimavennlig mobilitet har mange fordeler. Det kan bidra til en mer effektiv og forutsigbar trafikkavvliking, redusere kostnader for parkeringsanlegg, frigjøre arealer til andre formål enn transport, og ha positive effekter på folkehelsen.

Transportanalyser og ny mobilitetsplan

Kommunen har gjort flere transportanalyser, med vekt på å redusere klimagassutslipp i forbindelse med utbyggingen. Kommuneplanen og områdeplanen for Fjordbyen henger tett sammen, og de ulike rapportene og studiene Alle rapportene og studiene kan lastes ned under, eller på kommunens nettsider.

Kommunen har også laget en ny mobilitetsplan for Fjordbyen, som blant annet ser på nye parkeringsløsninger og tilrettelegging for bil- og sykkeldelingstjenester.

Relevante lenker