Klimasats-prosjekt

Nye omsorgsboliger Rømskog

Fylke: Akershus
Søker: RØMSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Feb 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rømskog kommune har kartlagt den mest klimavennlige måten å bygge om et eldresenter til omsorgsboliger. 

Samarbeid for å oppfylle miljøprofil

Det nye bygget skal oppfylle kommunens miljøprofil. Derfor har kommunen samarbeidet med entreprenør og vektlagt både energieffektivisering og utslippsreduksjon i prosjektgjennomføringen. 

Ulike klimatiltak

Kommunen vil se videre på flere klimatiltak, blant annet

  • gjenbruke materialer der det er mulig
  • erstatte elektronisk oppvarming med vannbåren varme
  • bruke klimavennlige maskiner