Klimasats-prosjekt

Nye omsorgsboliger Rømskog

Prosjektnavn: Nye omsorgsboliger Rømskog
Fylke: Viken (N)
Søker: RØMSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Anskaffelser