Klimasats-prosjekt

Nye Sauherad barne- og ungdomsskole – lokalsamfunn

Fylke: Telemark
Søker: SAUHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 1 725 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sauherad kommune har bygd en ny barne- og ungdomsskole i klimavennlige materialer. Prosjektet inkluderer også nytt uteområde og nødvendig infrastruktur. 

Utslippene er redusert med over 20 prosent

Sammenliknet med et referansebygg er klimagassutslippene redusert med 42 tonn CO2-ekvivalenter. Den største reduksjonen kom fra å erstatte betong og stål med massivtre. Se detaljene i klimagassregnskapet under.

Andre klimatiltak og positive effekter

Prosjektet har hatt en positiv effekt i kommunen, blant annet ved å redusere skepsisen internt og politisk til å bygge i massivtre. Kommunen har også erfart at det ikke er vesentlig dyrere å bygge i tre, at byggetiden er rask og at det gir mindre rot og støy på byggeplassen. Flere erfaringer, positive og negative, er beskrevet i sluttrapporten.

Kommunen har også gjennomført flere andre klimatiltak i prosjektet:

  • brukt linoleum og kubbegulv i stedet for vinylbelegg
  • gjenbrukt rivemasser og kantstein
  • installert fjernvarmeanlegg som oppvarmingskilde
  • etablert ladestasjoner for elbiler
  • laget gode sykkelparkeringer og ny gang- og sykkelvei
Relevante lenker