Klimasats-prosjekt

Nytt sykehjem på Olsrød

Prosjektnavn: Nytt sykehjem på Olsrød
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg