Klimasats-prosjekt

Nytt sykehjem på Olsrød

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: