Klimasats-prosjekt

Offentlig-privat partnerskap for klima i Horten

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: