Klimasats-prosjekt

Offentlig-privat partnerskap for klima i Horten

Prosjektnavn: Offentlig-privat partnerskap for klima i Horten
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet