Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Nordre Land kommune

Fylke: Innlandet
Søker: NORDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: