Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Nordre Land kommune

Fylke: Innlandet
Søker: NORDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Land kommune har gjort utredninger og analyser av hvilke tiltak som vil ha positiv effekt på klimaregnskapet og som i praksis kan la seg implementere i regulering av større fritidsboligområder.

Kommunedelplan Synnfjell øst vedtatt i 2018 la til grunn en omfattende utbygging av fritidsboliger i fjellområdet Synnfjell øst tilknyttet fjellmassivet Spåtind/Synnfjell i Nordre Land kommune. Området omfatter det typiske fjellbjørkeskogbeltet med en del innslag av myrlendt landskap og mange mindre vassdrag. Området er allerede bebygget med om lag 800 eksisterende hytter. Kommunedelplanen la til grunn en mulighet for å bygge mellom 1000 og 1200 nye hytter.

I arbeidet med reguleringsplaner for området har kommunen gjennomført flere studier og vurderinger for å finne grep som vil ha en positiv effekt på klimaavtrykket.

Prosjektet har utredet tiltak for følgende tema:

  • Utbygging av fritidsboliger i et område uten utbygget kollektivtransport.
  • Utbygging av fritidsboliger i fjellnære områder som bl.a. består av mange større og mindre arealer med myr.
  • Inngrep i natur og utslipp av klimagasser ved bygging av vei, bebyggelse, vann og avløp, strøm og fiber.
  • Bruk av byggematerialer og strømkilder.