Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Nordre Land kommune

Prosjektnavn: Økt klima- og miljøhensyn i Nordre Land kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging