Klimasats-prosjekt

Omattatt – kreativt ombruksverksted

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har ansatt en prosjektleder som skal bidra til å redusere privat forbruk og avfall gjennom holdningsendring.

Prosjektlederen har jobbet i foreningen Omattatt, et samarbeid mellom kommunen og Heggedal Nærmiljøsentral. Gjennom prosjektet har foreningen holdt kurs i restemat, reparasjon, redesign og omsøm. Se flere detaljer i beskrivelsen under.

Relevante lenker