Klimasats-prosjekt

Ombruk av gammel teglfasade på Nøklevann skole

Prosjektnavn: Ombruk av gammel teglfasade på Nøklevann skole
Fylke: Oslo (N)
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 563 360
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg