Klimasats-prosjekt

Ombruk av gammel teglfasade på Nøklevann skole

Fylke: Oslo
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 563 360
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: