Klimasats-prosjekt

Ombruk og redesign – kommunesammenslåing nye Asker

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker, Hurum og Røyken kommuner ble slått sammen i 2020, og har kartlagt muligheten for ombruk av innvendige byggematerialer og møbler.

Kommunen estimerte at dersom halvparten av inventaret blir brukt på nytt, ville det spare minst 8 millioner kroner og 130 tonn klimagassutslipp sammenliknet med å kjøpe nye produkter.

Spart mye mer enn antatt

De brukte møblene registreres og lagres i en digital database, og så langt er over 7000 enheter registrert. Mye er allerede redesignet og tatt i bruk, og i januar 2021 har kommunen så langt spart:

  • 16 millioner kroner,
  • 90 tonn avfall og
  • 234 tonn klimagassutslipp.

Årlig kastes det tonnevis med møbler fra offentlige kontorer i Norge. I NRK-programmet "Sløsesjokket" ble prosjektet til Asker kommune trukket frem som et godt eksempel på at gjenbruk av møbler er lønnsomt.

Relevante lenker