Klimasats-prosjekt

Ombrukstransportør og nullutslippstransport av ombruksvarer

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Renovasjon- og gjenvinnningsetaten i Oslo kommune ønsker å øke ombruket av varene som samles inn på miljøstasjonene. Disse varene må omfordeles ukentlig mellom etatens anlegg og kjøres ut til samarbeidsaktører som ikke kan hente selv. 

For å gjøre dette mer effektivt og klimavennlig har kommunen kjøpt inn en elektrisk varebil og midlertidig ansatt en dedikert sjåfør. I tillegg til å kjøre ombruksvarer hver uke, brukes den såkalte ombruksbilen til andre kjøreoppdrag i etaten.

Resultater

  • Direkte utslippsreduksjoner ved å bytte ut en eldre fossile skapbil med en elektrisk varebil.
  • Kommunen anslår at 20–30 tonn med varer vil ombrukes fremfor å kastes det første året.
Relevante lenker