Hurtigbåtprogrammet

Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Apr 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune har bygget om en dieseldrevet hurtigbåt til batterielektrisk. Arbeidet inkluderer også tilhørende ladeinfrastruktur. Hurtigbåten som ble bygget om trafikkerer i dag sambandet mellom Haugesund–Røvær, og fylkeskommunen planlegger at fartøyet skal kjøre ruten i 10,5 år.