Hurtigbåtprogrammet

Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift

Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Apr 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal bygge om en dieseldrevet hurtigbåt til batterielektrisk. Arbeidet inkluderer også tilhørende ladeinfrastruktur. Hurtigbåten som skal bygges om trafikkerer i dag sambandet mellom Haugesund–Røvær, og fylkeskommunen planlegger at fartøyet skal kjøre ruten i 10,5 år.

Foreløpig prosjektstatus

  • Fylkeskommunen har gjennomført en mulighetsstudie som viser at ombygging fra dieseldrift til batterielektrisk drift er fullt ut mulig for hurtigbåter.
  • Fartøyet er nå på et verft for ombygging, med planlagt ferdigstilling i november og prøvedrift i desember 2021.

Konklusjoner fra mulighetsstudien

Mulighetsstudien viser at det mulig å elektrifisere Røver-sambandet. Hele dokumentet kan lastes ned under, men her er noen av hovedfunnene:

  • Det vil kreve flåtestyring. Det vil si at begge fartøyene som betjener sambandet må kunne supplere hverandre.
  • Farvannet, og da spesielt havner og innseilinger til disse, er svært krevende. Fartøyets fysiske mål er allerede maksimalt av det som er tilrådelig, og det er ikke mulig å forlenge fartøyet for å øke bæreevnen for batteri.
  • Det skal etableres to ordinære hurtigladere i hver hovedhavn, Haugesund og Røvær. Hver lader skal yte 300 KW.
  • Batterisystemet vil tillate større baugtrustere og mer effektiv propellerbruk. Dette vil gi en bedre manøvreringsevne, og åpne for full integrasjon som igjen vil være klargjort for et eventuelt  fremtidig autonomt system.