Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg i Mosvik

Prosjektnavn: Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg i Mosvik
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: INDERØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Inderøy kommune har bygd nye omsorgsboliger med utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og utslippsfrie løsninger på byggeplassen.

Sammenliknet med et referansebygg har de spart 29% av klimagassutslippene ved å benytte klimavennlige materialer og løsninger.

Relevante lenker