Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg i Mosvik

Fylke: Trøndelag
Søker: INDERØY KOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Inderøy kommune har bygd nye omsorgsboliger med utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og utslippsfrie løsninger på byggeplassen.

Sammenliknet med et referansebygg har de spart 29% av klimagassutslippene ved å benytte klimavennlige materialer og løsninger.

Relevante lenker