Klimasats-prosjekt

Oppfølging av mobilitetsplan Slemmestad

Fylke: Akershus
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Røyken kommune ønsker å endre transportvanene til innbyggerne på Slemmestad ved å konkretisere ulike tiltak skissert i en mobilitetsplan kommunen fikk Klimasats-støtte til i 2018 (se lenke under).

I dette prosjektet fikk 13 innbyggere i Slemmestad låne utstyr (bl.a. elsykler, sykkelvogn, sykkelklær og el‐sparkesykler) som skulle gjøre det enklere for dem å redusere bilbruken til et minimum i en periode på åtte uker. Deltakerne kjørte mindre bil og mer elsykkel i prøveperioden enn før prøveperioden startet, og de fleste opplevde å ha endret transportvaner etter å ha vært med på prosjektet. Prosjektet ble opplevd som et veldig positivt initiativ fra kommunen og har sånn sett økt oppslutningen om klimaarbeidet. Noen av deltakerne har vært svært ivrige på å bruke sine erfaringer til å påvirke både politikere, administrasjon og innbyggere i etterkant og har stilt opp både på politiske møter og intervjuer med pressen.

Relevante lenker